Aandachtsgebieden

We ondersteunen initiatieven die zorgen voor een brede spreiding in de Zeeuwse Samenleving. We doen dit in vier aandachtsgebieden:

Sport & Vrije tijd

We erkennen het belang van een vitale en actieve levenswijze. Initiatieven die een bijdrage leveren aan het laagdrempelig en breder toegankelijk maken van zo'n levensstijl, hebben onze nadrukkelijke aandacht.

Natuur & Milieu

Een duurzame samenleving met aandacht en respect voor de leefomgeving van nu en de toekomst vraagt extra aandacht. Daarom ondersteunen we projecten met deze insteek.

Zorg & Welzijn

Kwaliteit van leven is een streven van veel mensen. Helaas is het realiseren hiervan niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met het fonds proberen we met name zwakkere of achtergestelde groepen in de samenleving te helpen met initiatieven. 

Kunst & Cultuur

Kunst en cultuur verlevendigen en inspireren de maatschappij. Met het fonds geven we ruimte voor vernieuwing, verrassing en verwondering.
Bookmark and Share