Aanvraagformulier

U onderneemt de volgende stappen voor het aanvragen van een donatie:

  • Bekijk of uw aanvraag voldoet aan de criteria
  • Vul hierna de quickscan in, zodat u zeker weet of uw aanvraag aan de basisvoorwaarden voldoet.
  • Na het invullen van de quickscan komt u automatisch bij het aanvraagformulier
  • U ontvangt per e-mail een bevestiging en een kopie van uw aanvraag
  • U ontvangt per brief een reactie wanneer uw aanvraag behandeld is door het bestuur

Let op

De aanvraag kan alleen via het automatische aanvraagformulier worden ingediend.
Alleen aanvragen die aan de criteria voldoen nemen we in behandeling.

Het is waarschijnlijk dat u ook bij andere fondsen een aanvraag kunt indienen. Op onze site treft u een selectie van landelijke of regionaal opererende fondsen. Ook kunt u contact opnemen met Scoop het Zeeuws instituut voor sociale & culturele ontwikkeling.

Aanvraag indienen!

Bookmark and Share