Criteria

We toetsen alle aanvragen aan specifieke criteria. Alleen aanvragen die hieraan voldoen komen in aanmerking voor ondersteuning.

 

Om uw aanvraag op tijd te kunnen behandelen, vragen we u deze minimaal 3 maanden voor aanvang van het project in te dienen.

 

De criteria zijn:

 • U bent een maatschappelijke, niet commerciële partij zoals een vereniging of stichting
 • U bent een erkende organisatie. Dit beoordeelt ons bestuur op basis van:
  • Organisatievorm
  • Bestaansduur
  • Statuten
  • Financiële positie
  • Prestaties uit het verleden
  • Et cetera
 • Uw project is gericht op de Zeeuwse samenleving
 • Uw project streeft een structureel effect in de Zeeuwse samenleving na
 • U gebruikt de ondersteuning van het fonds om een belangrijke stap in de ontwikkeling van het project te maken
 • Uw project is nog niet of nog niet in belangrijke mate uitgevoerd
 • Uw project biedt eventueel de mogelijkheid om vrijwilligers of kennis en middelen van DELTA in te zetten (dit is overigens geen verplichting)

We verlenen geen ondersteuning aan:

 • Projecten die in strijd zijn met algemene normen en waarden
 • Projecten die in strijd met het ondernemingsbeleid en -doelstellingen DELTA
 • Commerciële initiatieven
 • Projecten met voldoende eigen financiële middelen
 • Initiatieven van individuen
 • Projecten van intermediaire partijen, zoals serviceclubs
 • Projecten met een nationaal of internationaal doelgebied
 • Projecten met een religieus karakter
 • Projecten met een politiek karakter of projecten opgezet vanuit overheidsinstellingen
 • Aanvragen ter dekking van structurele exploitatietekorten of overheadkosten
Het bestuur van het fonds heeft altijd en zonder opgaaf van redenen, het recht een aanvraag te weigeren.
Ga naar de quickscan
Bookmark and Share