Corporate tekst

Communiceren over het DELTA Zeeland Fonds kunt u doen in de vorm van tekst, logo, advertentie, of interview. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden, ruim voordat uw project van start gaat. Wij verzoeken u dan ook tijdig contact op te nemen via info@DELTAZeelandFonds.nl

U kunt onderstaande corporate tekst gebruiken in uw communicatie over het DELTA Zeeland Fonds:
Het DELTA Zeeland Fonds verstrekt donaties aan maatschappelijke projecten en levert zo een directe bijdrage aan de Zeeuwse samenleving. We doen dit door initiatieven te ondersteunen die Zeeland en de Zeeuwen vooruit helpen. In het bijzonder nieuwe initiatieven, maar ook bestaande projecten die een nieuwe fase ingaan en een structureel effect hebben in alle lagen van de maatschappij. Speciale aandacht gaat uit naar projecten die zonder bijdrage van het fonds geen doorgang vinden. DELTA vindt haar maatschappelijke rol belangrijk en geeft daarom extra aandacht aan projecten die Zeeuwse problematiek aanpakken zoals onder andere krimp, armoede, vergrijzing, vitaliteit en eenzaamheid.
Bookmark and Share